Vi har fungerat som finansbolag i Finland sedan 1987

Tukirahoitus är Nordea Finans dotterbolag och en del av Nordeakoncernen. Via våra samarbetspartners erbjuder vi företag och organisationer finansiering för anskaffning av anläggningar. Finansieringen arrangeras smidigt via det säljföretag som säljer anläggningen. Dessutom erbjuder vi försäkring för de finansierade anläggningarna. I anslutning till finansieringen erbjuder vi tjänster som underlättar administrationen.

Varför Tukirahoitus?

Ett enkelt sätt att skaffa maskiner och utrustning

Som vår leverantörspartner kan du erbjuda dina kunder ett lätt sätt att skaffa maskiner och utrustning. Din kund kan fatta sina beslut lättare när du redan i samband med planeringen av anskaffningen erbjuder finansiering. I nättjänsten finns det tilläggstjänster som stöder försäljningen.

Fördelar för leverantörspartners vid försäljning och administration

Leverantörssamarbetet med Tukirahoitus ger dig verktyg för planering av försäljning och hantering av kundförhållanden samt ger försäljningen mervärde. Vi erbjuder våra partners säljstödsmaterial och nödvändig utbildning.

Som en del av Nordeakoncernen

Som en del av Nordeakoncernen erbjuder vi dig solida tjänster för leasingfinansiering. Du har även tillgång till andra bank- och finansieringstjänster i vår koncerns