Leasing

Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista. Se soveltuu erityisen hyvin yritysten laitteiden rahoittamiseen, kun laitteiden teknistaloudellinen käyttöikä on lyhyt ja kun yrityksesi ei halua sitoa varojaan omistamiseen.