Laitekannan hallinnointi

Rahoituksen tueksi tarjoamme yrityksille laitekannan hallinnointia helpottavia palveluja.
Verkkopalvelut ovat sekä myyjäkumppaneiden että vuokralleottajien käytettävissä, jolloin molemmat voivat hallinnoida rahoitettua laitekantaansa.